صاحبدوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

صالحین بهشتی - سایت مذهبی و فرهنگی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.