صاحبسه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

ژانویه 2020 - صالحین بهشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.